SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

24. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

25 czerwca 2019

W dniu 24 czerwca odbyło się 24. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

- Nexavar (sorafenib) we wskazaniu: rak tarczycy (ICD-10: C73);

- Xtandi (enzalutamid) we wskazaniu: rak gruczołu krokowego oporny na kastrację (ICD-10: C.61) u pacjentów po leczeniu abirateronem, u których nie wystąpiła oporność krzyżowa oraz przygotowanie opinii w sprawie oceny propozycji kompleksowych zmian o charakterze systemowym w organizacji diagnostyki nowotworów jelita grubego wraz z proponowaną organizacją leczenia w tym zakresie.

http://www.aotm.gov.pl/www/242019-posiedzenie-rady-przejrzystosci/