SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

24. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

4 lipca 2018

W dniu 2 lipca 2018 odbyło się 24. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie opinii:

- dotyczącej oceny populacji pacjentów leczonych lekiem Xofigo (Radium dichloridum Ra223) w ramach programu lekowego: „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)”.

http://www.aotm.gov.pl/www/242018-posiedzenie-rady-przejrzystosci/