SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

23. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT.

1 czerwca 2021

W dniu 31 maja 2021 r. odbyło się 23/21 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Lutathera (lutetium oxodotreotidi) w ramach programu lekowego:

- „Leczenie radioizotopowe dobrze zróżnicowanego guza neuroendokrynnego trzustki”,

- „Leczenie radioizotopowe dobrze zróżnicowanego guza neuroendokrynnego przewodu pokarmowego wywodzącego się ze środkowego odcinka prajelita (MIDGUT)”.

https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/najnowsze/posiedzenie-rady-przejrzystosci-23-2021-w-dniu-31-05-2021-r/