SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

22. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

14 czerwca 2019

W dniu 10 czerwca odbyło się 22. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT, którego porządek porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: