SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

20. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

19 maja 2020

W dniu 18 maja odbyło się 20. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

- Votrient (pazopanib) we wskazaniu: rak nerki (ICD-10: C64);

- Tagrisso (ozymertynib) we wskazaniu: rak płaskonabłonkowy płuca (ICD-10: C34.8) z mutacją w genie EGFR (L858R w eksonie 21).

http://www.aotm.gov.pl/www/202020-posiedzenie-rady-przejrzystosci/