SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

1. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT.

5 stycznia 2021

W dniu 04 stycznia 2021 r. odbyło się 1/2021 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

- Nerlynx (neratynib) we wskazaniu: nowotwór złośliwy sutka (ICD-10: C50),

- Stivarga (regorafenib) we wskazaniu: nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego (ICD-10: C19.1),

- Ofev (nintedanib) we wskazaniu: przewlekła śródmiąższowa choroba płuc z postępującym włóknieniem innym niż idiopatyczne włóknienie płuc (ICD10: J84.1).

https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/najnowsze/posiedzenie-rady-przejrzystosci-1-2021-w-dniu-04-01-2021-r/