SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

1. posiedzenie Rady ds. Taryfikacji AOTMiT.

30 stycznia 2020

W dniu 29 stycznia 2020 r. odbyło się 1/2020 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji AOTMiT, którego porządek obrad obejmował:

- omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących diagnostykę histopatologiczną chorób nowotworowych;

- omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących hospitalizacje do chemioterapii i radioterapii;

- omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących kompleksowe leczenie raka piersi (Breast Cancer Unit).

http://www.aotm.gov.pl/www/01-2020-posiedzenie-rady-ds-taryfikacji/