SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

19. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT.

5 maja 2021

W dniu 4 maja 2021 r. odbyło się 19/21 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku leku Imnovid (pomalidomidum) w ramach programu lekowego: „Leczenie dorosłych chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego (ICD-10 C90.0)”.

https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/najnowsze/posiedzenie-rady-przejrzystosci-19-2021-w-dniu-04-05-2021-r/