SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

19. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT.

12 maja 2020

W dniu 11 maja 2020 r. odbyło się 19/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

- Opdivo (nivolumab) w skojarzeniu z Yervoy (ipilimumab), we wskazaniu: sarkomatoidny rak nerkowokomórkowy G4 (ICD-10: C64);

- Yervoy (ipilimumab) w skojarzeniu z Opdivo (nivolumab), we wskazaniu: sarkomatoidny rak nerkowokomórkowy G4 (ICD-10: C64).

http://www.aotm.gov.pl/www/192020-posiedzenie-rady-przejrzystosci/