SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

19. i 20. posiedzenia Rady Przejrzystości AOTMiT.

5 czerwca 2018

W dniu 28 maja 2018 odbyło się 19/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT, którego porządek obrad obejmował przygotowanie między innymi opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia współfinasowanego przez UE w ramach EFS: „Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) – połączenie prewencji wtórnej z pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia”.

http://www.aotm.gov.pl/www/192018-posiedzenie-rady-przejrzystosci/

W dniu 4 czerwca 2018 odbyło się 20/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku KYPROLIS (karfilzomib) w ramach programu lekowego: „Karfilzomib w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego (ICD-10: C90.0)”.

http://www.aotm.gov.pl/www/202018-posiedzenie-rady-przejrzystosci/