SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

18. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

6 maja 2020

W dniu 4 maja odbyło się 18/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

- Avastin (bevacizumab) we wskazaniu: nawrotowy rak jajnika (ICD-10: C56);

- Perjeta (pertuzumab) we wskazaniu: rozsiany rak piersi (ICD-10: C50.9) – VII linia leczenia;

- Venclyxto (venetoclaxum) we wskazaniu: ostra białaczka szpikowa (ICD-10: C92.0).

http://www.aotm.gov.pl/www/182020-posiedzenie-rady-przejrzystosci/