SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

18. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTM.

21 maja 2014

19 maja odbyło się 18. posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska i opinie między innymi w sprawie uznania za:

- niezasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Herceptin (trastuzumabum), roztwór do wstrzykiwań, 600 mg, 1 fiol., kod EAN: 5902768001037, we wskazaniu: wynikające z uzgodnionego z wnioskodawcą programu lekowego „Leczenie raka piersi (ICD-10 C50)".

Jednocześnie, Rada proponuje rozszerzenie obecnie refundowanego programu lekowego „LECZENIE RAKA PIERSI (ICD-10 C 50)" o leczenie neoadiuwantowe, z uwzględnieniem postaci dożylnej trastuzumabu.

Prezes Agencji uważa za zasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Herceptin (trastuzumabum), roztwór do wstrzykiwań, 600 mg, 1 fiol., kod EAN: 5902768001037 we wskazaniu: „Leczenie raka piersi (ICD-10 C50)";

- zasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Prolia (denosumabum), roztwór do wstrzykiwań, 60 mg/1 ml; kod EAN: 5909990761647, we wskazaniu: osteoporoza pomenopauzalna u kobiet w wieku powyżej 60 lat, ze złamaniem osteoporotycznym, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bisfosfonianami lub przeciwwskazaniami (nietolerancja) do ich stosowania z T score ≤ -2,5 mierzone metodą DXA, w ramach istniejącej grupy limitowej, z odpłatnością 30%;

- zasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Meaxin (imatinibum), we wskazaniu: ICD-10 C91 w zakresie wskazań zarejestrowanych, w ramach istniejącej grupy limitowej i wydawanie go pacjentom bezpłatnie;

- usunięcie świadczenia obejmującego podawanie interferonu alfa 2b w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: D45 (czerwienica prawdziwa), realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej";

- usunięcie świadczenia obejmującego podawanie interferonu beta 1a w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C11.9 (nowotwór złośliwy części nosowej gardła, nie określony) i C49.0 (nowotwór złośliwy tkanki łącznej i innych tkanek miękkich głowy, twarzy i szyi), realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej".

Prezes Agencji przychyla się do powyższych stanowisk Rady Przejrzystości.

http://www.aotm.gov.pl/index.php?id=852