SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

17. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTM.

19 maja 2014

Dnia 12 maja odbyło się 17. posiedzenie Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych, podczas którego zostały przygotowane stanowiska i opinie między innymi w sprawie:

- usunięcia świadczenia obejmującego podawanie deferazyroksu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C84.5 (inne i nieokreślone chłoniaki z komórek T) z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej",

- skuteczności i bezpieczeństwa produktów leczniczych zawierających imatynib (Nibix, Telux, Meaxin, Leuzek, Leutipol, Kinacel, Imavec, Imatinib Zentiva, Imatinib Teva, Imatinib Teva Pharmaceuticals, Imatinib Polfa, Imatinib Medac, Imatinib Glenmark, Imatinib Generics, Imatinib Actavis, Imatinib Accord, Imatenil, Imakrebin, Egitinib) we wskazaniu: przewlekła białaczka szpikowa z udokumentowaną obecnością genu BCR-ABL lub chromosomu Filadelfia (Ph+) u dorosłych pacjentów, zostały potwierdzone.

Prezes Agencji przychyla się do Opinii Rady Przejrzystości;

- objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną irinotecani hydrochloridum trihydricum we wskazaniach odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego tj.: określonych kodami ICD-10: C25 (nowotwór złośliwy trzustki): C25.0 (głowa trzustki), C25.1 (trzon trzustki), C25.2 (ogon trzustki), C25.3 (przewód trzustkowy), C25.7 (inna część trzustki), C25.8 (zmiana przekraczająca granice trzustki), C25.9 (trzustka, nieokreślona).

- uznania za niezasadne objęcie refundacją leków zawierających substancję czynną irinotecani hydrochloridum trihydricum we wskazaniu odmiennym niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, określonego kodem ICD-10: C25.4 (część wewnątrz wydzielacza trzustki).

Stanowisko nie wymaga opinii Prezesa AOTM.

http://www.aotm.gov.pl/index.php?id=849