SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

15. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

8 kwietnia 2021
  • W dniu 6 kwietnia 2021 r odbyło się 15/21 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków, zawierających substancję czynną olaparibum we wskazaniach: leczenie podtrzymujące dorosłych pacjentów z zaawansowanym (w stopniu IIIi IV wg. klasyfikacji FIGO) nabłonkowym rakiem jajnika o niskim stopniu zróżnicowania, rakiem jajowodu lub pierwotnym rakiem otrzewnej z obecnością mutacji BRCA1/2 (dziedzicznej i (lub) somatycznej), u których uzyskano odpowiedź (całkowitą lub częściową) po ukończeniu chemioterapii pierwszego rzutu opartej na związkach platyny; leczenie podtrzymujące dorosłych pacjentów z platynowrażliwym nawrotowym rakiem jajnika o niskim stopniu zróżnicowania (ang. high grade), rakiem jajowodu lub pierwotnym rakiem otrzewnej, u których uzyskano odpowiedź (całkowitą lub częściową) na chemioterapię opartą na związkach platyny.

https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/najnowsze/posiedzenie-rady-przejrzystosci-15-2021-w-dniu-06-04-2021-r/

  • Na posiedzeniu 6/21 w dniu 30 marca 2021 r. Rada ds. Taryfikacji AOTMiT zarekomendowała stworzenie odrębnych produktów rozliczeniowych dla świadczeń towarzyszących programom lekowym z zakresu świadczeń onkologicznych.

https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/najnowsze/komunikat-w-sprawie-posiedzenia-rady-ds-taryfikacji-w-dniu-30-marca-2021-r/