SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

15. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

16 kwietnia 2019

W dniu 15 kwietnia odbyło się 15/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie opinii nt. zasadności objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

  • sorafenib we wskazaniu: leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) (ICD-10 C15, C16, C17, C18, C20, C48);
  • sirolimusum we wskazaniach: stwardnienie guzowate; limfangioleiomiomatoza; nowotwór z epitelioidnych komórek przynaczyniowych.

http://www.aotm.gov.pl/www/152019-posiedzenie-rady-przejrzystosci/