SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

15. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTM.

30 kwietnia 2014

Dnia 28 kwietnia odbyło się 15. posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska między innymi w sprawie usunięcia świadczeń obejmujących podawanie:

- doksorubicyny liposomalnej niepelygowanej w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C34.9 (nowotwór złośliwy: oskrzele lub płuco, nieokreślone) oraz C49.2 (nowotwór złośliwy: tkanka łączna i tkanka miękka kończyny dolnej łącznie z biodrem),

- anastrozolu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C48.2 (otrzewna, umiejscowienie nieokreślone),

- bewacyzumabu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C49 (nowotwór złośliwy tkanki łącznej i innych tkanek miękkich),

- kapecytabiny w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C17.1 (nowotwór złośliwy - jelito czcze) i C17.8 (nowotwór złośliwy - zmiana przekraczająca granice jelita cienkiego). Prezes Agencji uważa za zasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie kapecytabiny w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodów ICD-10: C17.1 (nowotwór złośliwy (jelito czcze)) i C17.8 (nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice jelita cienkiego))

- kapecytabiny w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C24.9 (nowotwór złośliwy - drogi żółciowe, nieokreślone),

realizowanych w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej".

Prezes Agencji przychyla się do Stanowisk Rady Przejrzystości. http://www.aotm.gov.pl/index.php?id=844