SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

14. Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

11 kwietnia 2017

W dniu 10 kwietnia 2017 odbyło się 14. Posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad obejmował między innymi: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leków: OPDIVO (niwolumab) we wskazaniu: „leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca o typie innym niż płaskonabłonkowy z zastosowaniem niwolumabu (ICD-10 – C 34)”.

http://www.aotm.gov.pl/www/142017-posiedzenie-rady-przejrzystosci/