SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

14. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTM.

25 kwietnia 2014

22 kwietnia odbyło się 14. posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego między innymi uznano za zasadne:

- objęcie refundacją produktu leczniczego MabThera (rituximabum), (...) we wskazaniu określonym w ramach programu lekowego: „Leczenie chłoniaków złośliwych (ICD-10: C82, C83)", w ramach istniejącej grupy limitowej.

- usunięcie świadczenia obejmującego podanie erwinia L-asparaginazy w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C82.9 (chłoniak nieziarniczy, nieokreślony), realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej". Rada Przejrzystości uważa za niezasadne usunięcie świadczenia obejmującego podanie erwinia L-asparaginazy w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C83.5 (chłoniaki nieziarnicze rozlane: limfoblastyczny (rozlany)), realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej".

Prezes Agencji przychyla się do Stanowisk Rady Przejrzystości.

http://www.aotm.gov.pl/index.php?id=841