SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

13. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

11 kwietnia 2018

W dniu 9 kwietnia 2018 odbyło się 13/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku OPDIVO (niwolumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie raka urotelialnego z zastosowaniem niwolumabu (ICD-10: C65, C66, C67, C68)”.

http://www.aotm.gov.pl/www/132018-posiedzenie-rady-przejrzystosci/