SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

11. posiedzenie Rady ds. Taryfikacji AOTMiT.

2 lipca 2018

W dniu 26 czerwca 2018 odbyło się posiedzenie Rady ds. Taryfikacji nr 11/2018 porządek obrad obejmował między innymi omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie melfalanem podanym dotętniczo we wskazaniu nowotwór złośliwy oka (siatkówczak) ICD-10: C69.2.

http://www.aotm.gov.pl/www/112018-posiedzenie-rady-ds-taryfikacji/