SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

10. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

12 marca 2019

W dniu 11 marca 2019 r.odbyło się 10/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT, którego porządek obrad obejmował przygotowanie stanowiska,między innymi,w sprawie:

- oceny leku Erbitux (cetuximabum) w ramach programu lekowego „Leczenie zaawansowanego raka płaskonabłonkowego narządów głowy i szyi z zastosowaniem cetuksymabu w skojarzeniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny (ICD-10 C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C14)”,

- zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych leków:Xgeva (denosumab) we wskazaniu: rak piersi w fazie rozsiewu (ICD-10: C50.9), Keytruda (pembrolizumab) we wskazaniu: leczenie uzupełniające czerniaka po radykalnej resekcji (ICD-10: C43).
http://www.aotm.gov.pl/www/102019-posiedzenie-rady-przejrzystosci/