SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Strona główna

W dniu 20 sierpnia odbyło się 31. posiedzenie Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

...

więcej31. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT. 

Konkurs na najlepszą pracę naukową pt. „Nowotwory złośliwe skóry” został zakończony.

...

więcejKonkurs „Nowotwory złośliwe skóry”. 

Komunikat URPLWMiPB.

Data: 17 sierpnia 2018

Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na temat nowych środków ostrożności dla roztworów hydroksyetyloskrobi (HES) do infuzji.

...

więcejKomunikat URPLWMiPB. 

Informacje AOTMiT.

Data: 16 sierpnia 2018

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje o krajach o poziomie produktu krajowego brutto zbliżonym do Polski.

...

więcejInformacje AOTMiT. 

Informacje AACR.

Data: 14 sierpnia 2018

Inforrmacje American Association for Cancer Research.

...

więcejInformacje AACR. 

Informacje FDA.

Data: 13 sierpnia 2018

Nowe rejestracje Amerykańskiej Agencji ds. Leków i Żywności.

...

więcejInformacje FDA. 

Informacje NICE.

Data: 10 sierpnia 2018

Nowe zalecenia Narodowego Instytutu Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii.

...

więcejInformacje NICE. 

Informacje ESMO.

Data: 9 sierpnia 2018

Nowe zalecenia Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

...

więcejInformacje ESMO. 

Informacje EMA.

Data: 8 sierpnia 2018

Nowe rejestracje Europejskiej Agencji Leków.

...

więcejInformacje EMA. 

Komunikaty URPLWMiPB.

Data: 7 sierpnia 2018

Komunikaty bezpieczeństwa Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

...

więcejKomunikaty URPLWMiPB.