SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Strona główna

Informacje NICE.

Data: 29 grudnia 2017

Zalecenia Narodowego Instytutu Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii w sprawie preparatów rybocyklib, palbocyklib, atezolizumab.

...

więcejInformacje NICE. 

Informacje EMA.

Data: 28 grudnia 2017

Nowe decyzje rejestracyjne Europejskiej Agencji Medycznej

...

więcejInformacje EMA. 

Informacje FDA.

Data: 27 grudnia 2017

Nowe rejestracje Amerykańskiej Agencji ds. Leków i Żywności.

...

więcejInformacje FDA. 

Informacje AACR.

Data: 22 grudnia 2017

Informacje American Association for Cancer Research.

...

więcejInformacje AACR. 

Informacje ESMO.

Data: 21 grudnia 2017

Informacje Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

...

więcejInformacje ESMO. 

Ostrzeżenie EMA.

Data: 20 grudnia 2017

Europejska Agencja Medyczna zamieszcza ostrzeżenie odnośnie stosowania preparatu Xofigo w połączeniu z preparatem Zytiga oraz prednisonem lub prednisolonem.

...

więcejOstrzeżenie EMA. 

W dniu 18 grudnia 2017 odbyło się 50. posiedzenie Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

...

więcej50. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT. 

Informacje URPLWMiPB.

Data: 18 grudnia 2017

Konunikaty Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie preparatów: octan leuproreliny i saccharomyces boulardii.

...

więcejInformacje URPLWMiPB. 

W dniu 11 grudnia odbyło się 49. posiedzenie Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

...

więcej49. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT. 

Zalecenia ASCO.

Data: 14 grudnia 2017

Zaktualizowane zalecenia Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej leczenia chorych na raka krtani.

...

więcejZalecenia ASCO.