SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Strona główna

W dniu 31 sierpnia 2018 odbędzie się w Krakowie Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków PTOK.

...

więcejZwyczajne Walne Zgromadzenie członków PTOK. 

Komunikaty URPLWMiPB.

Data: 27 lipca 2018

Komunikaty bezpieczeństwa Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

...

więcejKomunikaty URPLWMiPB.  

Informacje FDA.

Data: 25 lipca 2018

Nowe rejestracje Amerykańskiej Agencji ds. Leków i Żywności.

...

więcejInformacje FDA. 

Informacje NICE.

Data: 24 lipca 2018

Nowe zalecenia Narodowego Instytutu Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii.

...

więcejInformacje NICE. 

Informacja EMA.

Data: 23 lipca 2018

Europejska Agencja Leków ogranicza stosowanie preparatu Xofigo.

...

więcejInformacja EMA. 

Informacje ESMO.

Data: 20 lipca 2018

Zalecenia Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej dla raka piersi.

...

więcejInformacje ESMO. 

Informacje AACR.

Data: 19 lipca 2018

Wiadomość z American Association for Cancer Research.

...

więcejInformacje AACR. 

Celem Konkursu PTOK „Dla młodych onkologów”, jest wybór i promocja najlepszych publikacji w dziedzinie raka nerki.

...

więcejKonkurs PTOK „Dla młodych onkologów”. 

W dniu 16 lipca odbyło się 26. posiedzenie Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

...

więcej26. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.