SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Strona główna

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej jest organizatorem Konferencji Naukowo-Szkoleniowej organizowanej w centrum konferencyjnym hotelu Holliday Inn w Józefowie k/Warszawy 13 i 14 kwietnia 2012 r

...

więcejKonferencja Naukowo-Szkoleniowa PTOK 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej zdecydował o powrocie do nagradzania lekarzy za:

- najlepszy doktorat;

- najlepszą publikację w czasopiśmie zagranicznym;

- najlepszą publikację w czasopiśmie krajowym.

...

więcejNagrody za najlepszy doktorat i najlepszą publikację w czasopismach krajowych i zagranicznych 

16/ 16 lutego 2012 Europejska Agencja Medyczna zaleciła warunkowe dopuszczenie piksantronu (Pixuvri z firmy CellTherapeutics) do stosowania u chorych na nawrotowego lub opornego na leczenie chłoniaka z komórek B.

...

więcejWarunkowe dopuszczenie piksantronu u chorych na nawrotowego lub opornego na leczenie chłoniaka z komórek B 

15/ 26 stycznia 2012 American Society for Radiation Oncology zwróciło uwagę na wyniki badania, sugerujące, że zmodyfikowanie dawki erlotynibu wpływa na efektywność leczenia pierwszej linii palących chorych na nowotwory głowy i szyi. Badanie przedstawiono podczas Multidisciplinary Head and Neck Cancer Symposium, w Phoenix, USA.

...

więcejZmodyfikowanie dawki erlotynibu wpływa na efektywność leczenia pierwszej linii palących chorych na nowotwory głowy i szyi 

14/ 12 grudnia American Society of Clinical Oncology opublikowało stanowisko, iż dorośli, którzy w dzieciństwie przebyli leczenie przeciwnowotworowe (chemioterapia czy radioterapia) nie zwiększają ryzyka wad genetycznych u swoich dzieci.

...

więcejBrak ryzyka wad genetycznych u dzieci, których rodzice w dzieciństwie przebyli leczenie przeciwnowotworowe 

12/ 5 grudnia 2011 American Society of Clinical Oncology przedstawiło raport o postępach w walce z rakiem.

...

więcejRaport ASCO o postępach w walce z rakiem 

Stanowisko w sprawie bewacyzumabu

Data: 28 lutego 2012

11/ 18 listopada Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności przedstawiła stanowisko w sprawie bewacyzumabu (Avastin z firmy Roche), w którym stwierdza się, iż nie potwierdzono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania tego przeciwciała u chorych na raka piersi.

...

więcejStanowisko w sprawie bewacyzumabu 

10/ 31 października według informacji American Society of Clinical Oncology podwyższone ryzyko powstania raka piersi u kobiet będących nosicielkami mutacji w genie BRCA nie obejmuje ich bliskich krewnych, pozbawionych tej mutacji.

...

więcejPodwyższone ryzyko powstania raka piersi u kobiet będących nosicielkami mutacji w genie BRCA - czy obejmuje też ich bliskich krewnych? 

9/ 11 października 2011 Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności zwróciło uwagę, że stosowanie preparatu dasatynib (Sprycel z firmy BMS) może być związane ze zwiększonym ryzykiem powstania nadciśnienia płucnego.

...

więcejStosowanie preparatu dasatynib zwiększa ryzyko powstania nadciśnienia płucnego