SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Strona główna

Komunikat bezpieczeństwa Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie preparatu kladrybina.

...

więcejKomunikat bezpieczeństwa Prezesa URPLWMiPB. 

Informacje ESMO.

Data: 17 listopada 2017

Toksyczność terapii CAR-T-Cell - zalecenia Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

...

więcejInformacje ESMO. 

Nowe rejestracje FDA.

Data: 16 listopada 2017

Informacje Amerykańskiej Agencji ds. Leków i Żywności na temat preparatów: latermowir i brentuksymab wedotin.

...

więcejNowe rejestracje FDA. 

Nowe rejestracje EMA.

Data: 14 listopada 2017

Informacje Europejskiej Agencji Medycznej na temat preparatów: letermowir, bewacyzumab, fulwestrant.

...

więcejNowe rejestracje EMA. 

Informacje ESMO.

Data: 13 listopada 2017

Algorytm postępowania w zaawansowanym raku piersi.

...

więcejInformacje ESMO. 

Nowe rejestracje FDA.

Data: 9 listopada 2017

Informacje Amerykańskiej Agencji ds. Leków i Żywności na temat preparatów: wemurafenib i alektynib.

...

więcejNowe rejestracje FDA. 

W dniu 6 listopada 2017 odbyło się 43.posiedzenie Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

...

więcej43.posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.