SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Strona główna

W dniu 27 sierpnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

...

więcej32. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT. 

Został rozstrzygnięty konkurs PTOK dla „Młodych onkologów”.

...

więcejKonkurs PTOK dla „Młodych onkologów”. 

Informacje FDA.

Data: 24 sierpnia 2018

Nowe rejestracje Amerykańskiej Agencji ds. Leków i Żywności.

...

więcejInformacje FDA. 

Informacje ESMO.

Data: 23 sierpnia 2018

Informacje z Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

...

więcejInformacje ESMO. 

Konkurs PTOK 2018.

Data: 22 sierpnia 2018

Został rozstrzygnięty Konkursie PTOK 2018.

...

więcejKonkurs PTOK 2018. 

W dniu 20 sierpnia odbyło się 31. posiedzenie Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

...

więcej31. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT. 

Konkurs na najlepszą pracę naukową pt. „Nowotwory złośliwe skóry” został zakończony.

...

więcejKonkurs „Nowotwory złośliwe skóry”. 

Komunikat URPLWMiPB.

Data: 17 sierpnia 2018

Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na temat nowych środków ostrożności dla roztworów hydroksyetyloskrobi (HES) do infuzji.

...

więcejKomunikat URPLWMiPB. 

Informacje AOTMiT.

Data: 16 sierpnia 2018

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje o krajach o poziomie produktu krajowego brutto zbliżonym do Polski.

...

więcejInformacje AOTMiT. 

Informacje AACR.

Data: 14 sierpnia 2018

Inforrmacje American Association for Cancer Research.

...

więcejInformacje AACR.