SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Strona główna

Wiadomości z NICE

Data: 13 października 2012

NICE publikuje zalecenia mogące zmniejszyć śmiertelność i poprawić wyniki leczenia najczęstszych powikłań terapii przeciwnowotworowych.

...

więcejWiadomości z NICE 

Informacje z EMA

Data: 13 października 2012

Firma Merck zdecydowało o wycofaniu wniosku o rozszerzenie wskazań dla przeciwciała cetuksymab.

...

więcejInformacje z EMA 

Wiadomości z FDA

Data: 13 października 2012

FDA zarejestrowała preparat regorafenib firmy Bayer do leczenia chorych na rozsianego raka jelita grubego.

...

więcejWiadomości z FDA 

Komunikat o ...

Data: 13 października 2012

Komunikat o decyzji wycofania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla wszystkich postaci produktu leczniczego alemtuzumab firmy Genzyme.

...

więcejKomunikat o ... 

Dnia 24 września

Data: 13 października 2012

Dnia 24 września odbyło się 24. posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska między innymi w sprawie świadczenia opieki zdrowotnej „Chemioterapia niestandardowa doksorubicyną liposomalną (Myocet)".

...

więcejDnia 24 września 

Wiadomości z EMA

Data: 10 października 2012

Komitet CHMP zaleca rejestrację preparatu aksytynib firmy Pfizer do leczenia chorych na zaawansowanego raka nerki po niepowodzeniu wcześniejszego leczenia sunitynibem lub cytokinami

...

więcejWiadomości z EMA 

Wiadomości z NICE

Data: 10 października 2012

Nie zaleca się stosowania preparatu bewacyzumab firmy Roche w połączeniu z kapecytabiną w leczeniu chorych na rozsianego raka piersi

...

więcejWiadomości z NICE 

Wiadomości z FDA

Data: 10 października 2012

Rejestracja preparatu enzalutamid firmy Astellas/Medivatio) do leczenia chorych na zaawansowanego, przerzutowego, opornego na kastrację raka
gruczołu krokowego

...

więcejWiadomości z FDA 

Urząd Rejestracji

Data: 10 października 2012

Urząd Rejestracji (URPLWMiPB) zamieścił komunikat bezpieczeństwa, omawiający przypadki objawowej hipokalcemii, w tym takżei zakończone zgonem, u chorych leczonych produktem Xgeva (denosumab)

...

więcejUrząd Rejestracji 

W trakcie 20...

Data: 10 października 2012

20. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTM

...

więcejW trakcie 20...