SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Strona główna

eBiuletyn PTOK 12/13.

Data: 26 kwietnia 2013

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, termin nadsyłania doniesień naukowych

...

więcejeBiuletyn PTOK 12/13. 

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych informuje o zwiększonym ryzyku wystąpienia drugich pierwotnych nowotworów złośliwych u pacjentów leczonych talidomidem.

...

więcejKomunikat bezpieczeństwa dla preparatu talidomid. 

Zarządzenie nr 19/2013/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 kwietnia 2013.

...

więcejZarządzenie nr 19/2013/DGL Prezesa NFZ . 

Komunikat bezpieczeństwa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

...

więcejKomunikat bezpieczeństwa dla preparatu rytuksymab. 

Zarządzenie nr 18/2013/DGL Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

...

więcejZarządzenie nr 18/2013/DGL Prezesa NFZ . 

Polska Grupa ds. Nowotworów Endokrynnych serdecznie zaprasza na II Letnią Szkołę Nowotworów Neuroendokrynnych : 14-15 czerwca 2013 w Gliwicach.

...

więcejII Letnia Szkoła Nowotworów Neuroendokrynnych.  

Nowy moduł eLearningu ESMO.

Data: 19 kwietnia 2013

Moduł eLearningu ESMO, poświęcony nowym terapiom w zaawansowanym raku gruczołu krokowego.

...

więcejNowy moduł eLearningu ESMO. 

AOTM zwraca się z prośbą do osób składających uwagi do upublicznionych analiz o dołączenie do nich Deklaracji Konfliktu Interesów .

...

więcejAOTM zwraca się z prośbą o dołączenie Deklaracji Konfliktu Interesów. 

Nagroda im. Hilarego Koprowskiego.

Data: 17 kwietnia 2013

Do 30 kwietnia br. można składać kandydatury do tegorocznej Nagrody im. Hilarego Koprowskiego.

...

więcejNagroda im. Hilarego Koprowskiego.