SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Strona główna

W miniony wtorek zakończył się doroczny kongres Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. W kongresowym dzienniku ASCO Daily News organizatorzy zwracali uwagę na szczególnie ważne doniesienia prezentowane w poprzednich dniach obrad.

...

więcejKongres Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej 

eBiuletyn PTOK 10/12

Data: 11 czerwca 2012

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

trwa konkurs Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej na najlepszy doktorat, najlepszą publikację w czasopiśmie zagranicznym i najlepszą publikację w czasopiśmie krajowym w dziedzinie onkologii w 2011 roku.

...

więcejeBiuletyn PTOK 10/12  

Informacje z NICE

Data: 4 czerwca 2012

Wydano zalecenie stosowania preparatu abiraterone w leczeniu chorych na raka gruczołu krokowego;

...

więcejInformacje z NICE 

Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych przygotowała stanowiska w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania albo usunięcia z wykazu świadczeń gwarantujących świadczenia opieki zdrowotnej „Chemioterapia niestandardowa”.

...

więcejStanowisko Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania albo usunięcia z wykazu świadczeń gwarantujących świadczenia opieki zdrowotnej 

Komitet CHMP Europejskiej Agencji Medycznej zaleca :

- rejestrację preparatu aksytynib w leczeniu chorych dorosłych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego po niepowodzeniu uprzedniej terapii z zastosowaniem sunitynibu lub cytokin

...

więcejZalecenia Komitetu CHMP Europejskiej Agencji Medycznej  

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych informuje,że u chorych stosujących takrolimus w postaci maści stwierdzono przypadki nowotworów złośliwych, w tym także chłoniaków oraz raka skóry.

...

więcejUrząd Rejestracji Produktów Leczniczych informuje, że u chorych stosujących takrolimus w postaci maści stwierdzono przypadki nowotworów złośliwych 

eBiuletyn PTOK 9/12

Data: 4 czerwca 2012

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej :

- opublikowało 10 maja w Journal of Clinical Oncology artykuł uzasadniający wybór pięciu codziennych praktyk klinicznych, które mają największy potencjał w dążeniach do poprawy opieki przeciwnowotworowej wraz z ograniczaniem kosztów, http://jco.ascopubs.org/content/30/14/1715.full.pdf+html

...

więcejeBiuletyn PTOK 9/12 

Informacje z NICE

Data: 22 maja 2012

Informacje z NICE :

- brak zaleceń dla stosowania kabazytakselu w połączeniu z prednizolonem w leczeniu drugiej linii chorych na zaawansowanego raka gruczołu krokowego.

...

więcejInformacje z NICE