SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Strona główna

Zastosowanie gefitynibu jest skuteczne w 1. linii leczenia ludzi rasy kaukaskiej, chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z potwierdzoną mutacją EGFR.

...

więcejZastosowanie gefitynibu jest skuteczne w 1. linii leczenia ludzi rasy kaukaskiej chorych na NDRP. 

Wyniki metaanalizy sugerują niewielką przewagę schematów opartych na pochodnych platyny.

...

więcejPodczas konferencji EMCTO w Lugano przedstawiono wyniki kolejnej metaanalizy. 

Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia dotyczącym leków refundowanych na dzień 1 maja 2013 r., produkt leczniczy Emend (aprepitant) został umieszczony w katalogu chemioterapii.

...

więcejProdukt leczniczy Emend został umieszczony w katalogu chemioterapii 

Projekt nowych zaleceń NICE.

Data: 10 maja 2013

Projekt zaleceń NICE, nie rekomendujących stosowania preparatu bewacyzumab w leczeniu chorych na raka jajnika.

...

więcejProjekt nowych zaleceń NICE. 

Nowe standardy ONS i ASCO.

Data: 9 maja 2013

Nowe standardy doustnego leczenia przeciwnowotworowego.

...

więcejNowe standardy ONS i ASCO. 

Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia dotyczącym leków refundowanych na dzień 1 maja 2013 r, produkt leczniczy Emend (aprepitant) został umieszczony w katalogu chemioterapii.

...

więcejObwieszczenie Ministra Zdrowia dotyczące leków refundowanych  

ASCO opublikowało uaktualnione zasady informowania o konflikcie interesów.

...

więcejZasady ASCO informowania o konflikcie interesów. 

Profesor Ian Tannock w Polsce.

Data: 6 maja 2013

W maju 2013 roku, podczas pobytu w Polsce profesor Ian Tannock. wygłosi wykłady pod tytułem "Reading the literature with a critical eye: recognizing and learning from the mistakes of others" oraz "How are we going to treat castration-resistant prostate cancer in 10 years ?”

...

więcejProfesor Ian Tannock w Polsce. 

Na stronach ESMO opublikowano analizę dostępu do leków przeciwnowotworowych .

...

więcejAnaliza ESMO na temat dostępu do leków przeciwnowotworowych.