SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Strona główna

16/ 16 lutego 2012 Europejska Agencja Medyczna zaleciła warunkowe dopuszczenie piksantronu (Pixuvri z firmy CellTherapeutics) do stosowania u chorych na nawrotowego lub opornego na leczenie chłoniaka z komórek B.

...

więcejWarunkowe dopuszczenie piksantronu u chorych na nawrotowego lub opornego na leczenie chłoniaka z komórek B 

15/ 26 stycznia 2012 American Society for Radiation Oncology zwróciło uwagę na wyniki badania, sugerujące, że zmodyfikowanie dawki erlotynibu wpływa na efektywność leczenia pierwszej linii palących chorych na nowotwory głowy i szyi. Badanie przedstawiono podczas Multidisciplinary Head and Neck Cancer Symposium, w Phoenix, USA.

...

więcejZmodyfikowanie dawki erlotynibu wpływa na efektywność leczenia pierwszej linii palących chorych na nowotwory głowy i szyi 

14/ 12 grudnia American Society of Clinical Oncology opublikowało stanowisko, iż dorośli, którzy w dzieciństwie przebyli leczenie przeciwnowotworowe (chemioterapia czy radioterapia) nie zwiększają ryzyka wad genetycznych u swoich dzieci.

...

więcejBrak ryzyka wad genetycznych u dzieci, których rodzice w dzieciństwie przebyli leczenie przeciwnowotworowe 

12/ 5 grudnia 2011 American Society of Clinical Oncology przedstawiło raport o postępach w walce z rakiem.

...

więcejRaport ASCO o postępach w walce z rakiem 

Stanowisko w sprawie bewacyzumabu

Data: 28 lutego 2012

11/ 18 listopada Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności przedstawiła stanowisko w sprawie bewacyzumabu (Avastin z firmy Roche), w którym stwierdza się, iż nie potwierdzono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania tego przeciwciała u chorych na raka piersi.

...

więcejStanowisko w sprawie bewacyzumabu 

10/ 31 października według informacji American Society of Clinical Oncology podwyższone ryzyko powstania raka piersi u kobiet będących nosicielkami mutacji w genie BRCA nie obejmuje ich bliskich krewnych, pozbawionych tej mutacji.

...

więcejPodwyższone ryzyko powstania raka piersi u kobiet będących nosicielkami mutacji w genie BRCA - czy obejmuje też ich bliskich krewnych? 

9/ 11 października 2011 Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności zwróciło uwagę, że stosowanie preparatu dasatynib (Sprycel z firmy BMS) może być związane ze zwiększonym ryzykiem powstania nadciśnienia płucnego.

...

więcejStosowanie preparatu dasatynib zwiększa ryzyko powstania nadciśnienia płucnego 

8/ 31 września 2011 European Society for Medical Oncology na stronie Internetowej udostępnia nowe zapisy w zaleceniach klinicznych w następujacych wskazaniach: rak piersi, nowotwory kobiecych narządów płciowych, nowotwory układu pokarmowego, nowotwory układu moczowo-płciowego, nowotwory hematologiczne, guzy neuroendokrynne, leczenie wspomagające.

...

więcejNowe zapisy w zaleceniach klinicznych ESMO 

7/26 września American Society of Clinical Oncology przedstawiło uaktualnione zalecenia stosowania preparatów przeciwwymiotnych podczas radioterapii i chemioterapii.

...

więcejUaktualnione zalecenia stosowania preparatów przeciwwymiotnych podczas radioterapii i chemioterapii