SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Strona główna

16 czerwca odbyło się 22. posiedzenie Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych.

...

więcej22. posiedzenie Rady Przejrzystości. 

Nowa rejestracja FDA.

Data: 17 czerwca 2014

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności zarejestrowała nowe wskazanie w diagnostyce nowotworów regionu głowy i szyi.

...

więcejNowa rejestracja FDA. 

W październiku w Warszawie odbędzie się konferencja pt Konferencja „Żywność, żywienie a nowotwory”.

...

więcejKonferencja „Żywność, żywienie a nowotwory”. 

eBiuletyn PTOK 9/14.

Data: 16 czerwca 2014

Projekty zgodne z celami Towarzystwa zgłaszane przez Członków PTOK w roku kalendarzowym 2014.

...

więcejeBiuletyn PTOK 9/14. 

Dwa wydarzenia naukowe organizowane przez Wielkopolskie Centrum Onkologii wspólnie z Polską Grupą Badań Nowotworów Głowy i Szyi.

...

więcejWCO informuje o wydarzeniach naukowych. 

Na konferencji ASCO 2014 zaprezentowano wyniki jednoramiennego badania klinicznego oceniającego skojarzenie enzalutamidu (ENZ) i octanu abirateronu (AA) w leczeniu chorych z rozsianym do koścca opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego (mCRPC).

...

więcejASCO 2014 - Leczenie skojarzone enzalutamidem i octanem abirateronu chorych z opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego. 

Dnia 9 czerwca 2014 odbyło się 21. posiedzenie Rady Przejrzystości Agencja Oceny Technologii Medycznych.

...

więcej21. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTM.