SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Strona główna

EMA rekomeduje rejestrację szczepionki immunologicznej, do leczenia chorych na asymptomatycznego lub minimalnie symptomatycznego raka gruczołu krokowego opornego na kastarcję, u których zastosowanie chemioterapii nie ma jeszcze klinicznego uzasadnienia.

...

więcejEMA rekomeduje rejestrację szczepionki immunologicznej . 

Na stronie internetowej ESMO opublikowano informacje o aktualnych zaleceniach dotyczących specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej.

...

więcejAktualne zalecenia ESMO dotyczące specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej.  

Komunikat Ministerstwa Zdrowia.

Data: 28 czerwca 2013

Komunikat Ministerstwo Zdrowia dotyczący zawierania umów o prowadzenie badania klinicznego.

...

więcejKomunikat Ministerstwa Zdrowia. 

Nowa rejestracja FDA.

Data: 27 czerwca 2013

Amerykańska rejestracja preparatu denozumab do leczenia dorosłych chorych na nieoperacyjnego wielkokomórkowego raka kości.

...

więcejNowa rejestracja FDA. 

NICE zaprasza do zgłaszania uwag .

Data: 26 czerwca 2013

NICE zaprasza do zgłaszania uwag do projektu nie zalecającego stosowania preparatu aflibercept.

...

więcejNICE zaprasza do zgłaszania uwag . 

Informacja z AOTM.

Data: 25 czerwca 2013

10 czerwca odbyło się 16. posiedzenie Rady Przejrzystości.

...

więcejInformacja z AOTM. 

Informacja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie ograniczenia stosowania produktów leczniczych zawierających flupirtynę lub niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) diklofenak.

...

więcejInformacja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

Zdaniem ASCO prace zakwalifikowane do plenarnej sesji tegorocznego kongresu mają istotną wartość.

...

więcejASCO wysoko ocenia prace zakwalifikowane do sesji plenarnej. 

eBiuletyn PTOK 15/13.

Data: 20 czerwca 2013

Zgłoszenia do Konkursu 2013 doktoratów i publikacji (“Publikacje”), które
miały miejsce w 2012 roku, należy dokonywać pocztą w nieprzekraczalnym
terminie 30 czerwca 2013 roku .

...

więcejeBiuletyn PTOK 15/13. 

Najistotniejsze zdaniem ASCO doniesienia podczastegorocznego kongresu - informacja prasowa.

...

więcejNajistotniejsze doniesienia podczas kongresu, zdaniem ASCO.