SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Strona główna

4 listopada odbyło się 33. posiedzenie Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych - AOTM.

...

więcej33. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTM. 

Oriana Yu O. i wsp. “Use of Statins and the Risk of Death in Patients With Prostate Cancer.”

...

więcejStosowanie statyn, a ryzyko zgonu u chorych na raka gruczołu krokowego.  

Biopsja węzła wartowniczego w leczeniu chorych na raka piersi z zajętymi węzłami chłonnymi po indukcyjnej chemioterapii.

...

więcejZnaczenie czułości biopsji węzła wartowniczego w leczeniu chorych na raka piersi . 

Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej informuje o wynikach dużego, prospektywnego badania z randomizacją.

...

więcejZwiązek pomiędzy wieloletnią otyłością i niekorzystnym rokowaniem u chorych na raka trzustki.  

28 października odbyło się 32. posiedzenie Rady Przejrzystości Agencja Oceny Technologii Medycznych.

...

więcej32. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTM. 

Masters G.A. i wsp. (WCLC2013 - praca nr PL03.05) – “An intergroup randomized phase III comparison of standard-dose (60 Gy) versus high-dose (74 Gy) chemoradiotherapy (CRT) +/- cetuximab (cetux) for stage III non-small cell lung cancer (NSCLC): Results on cetux from RTOG 0617.”

...

więcejDodanie cetuksymabu do standardowej chemioradioterapii nie wpłynęło na wydłużenie czasu przeżycia całkowitego chorych w stopniu III na niedrobnokomórkowego raka płuca. 

Wyniki badania, w którym dodano nab-paklitaksel do gemcytabiny w leczeniu chorych na raka trzustki.

...

więcejDodanie nab-paklitakselu do gemcytabiny wydłużyło czas przeżycia chorych na raka trzustki. 

Nowe wydawnictwa ESMO.

Data: 29 października 2013

Wydawnictwa ESMO, dostępne w internecie.

...

więcejNowe wydawnictwa ESMO. 

31. posiedzenie Rady Przejrzystości.

Data: 28 października 2013

21 października odbyło się 31. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTM.

...

więcej31. posiedzenie Rady Przejrzystości.