SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Strona główna

40-lecie działalności IASLC.

Data: 27 października 2013

40-lecie działalności International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) obchodzone podczas konferencji WCLC .

...

więcej40-lecie działalności IASLC. 

Informacje z NICE.

Data: 25 października 2013

NICE informuje o nowych projektach zaleceń.

...

więcejInformacje z NICE. 

Roberts H. i wsp. „Screening High-Risk Populations for Lung Cancer: Guideline Recommendations.“

...

więcejKorzyści z przeprowadzania badań skriningowych w raku płuca. 

W badaniu II fazy obejmującym 31 chorych na zaawansowanego RCC oceniano skuteczność i bezpieczeństwo leczenia sunitynibem w zmodyfikowanym dawkowaniu 2 tygodnie terapii / tydzień przerwy (schemat 2/1).

...

więcejModyfikacja schematu stosowania sunitynibu w RCC – 2/1 tyg. zamiast 4/2 tyg. – niska toksyczność przy zachowanej skuteczności. 

Celem przeprowadzonego wieloośrodkowego badania II fazy była ocena skuteczności imatynibu w przerzutowych czerniakach błon śluzowych, dosiebnych części kończyn lub skóry przewlekle uszkodzonej przez słońce (CSD, chronic sun-damaged), które wykazywały amplifikację i/lub mutacje genu KIT.

...

więcejImatynib aktywny w czerniakach z obecnością mutacji KIT. 

Uaktualnione zalecenia ASCO.

Data: 21 października 2013

ASCO opublikowało uaktualnione zalecenia dotyczące leczenia przeciwwymiotnego .

...

więcejUaktualnione zalecenia ASCO. 

Opublikowano wyniki badania III fazy COMPARZ porównującego pazopanib z sunitynibem w pierwszej linii leczenia raka nerkowokomórkowego (RCC).

...

więcejSunitynib vs Pazopanib – wyniki badania COMPARZ. 

Infomacje z AOTM.

Data: 17 października 2013

Dnia 14 października odbyło się 30. posiedzenie Rady Przejrzystości .

...

więcejInfomacje z AOTM. 

Fulwestrant+anastrozol vs fulwestrant lub eksemestan u chorych na raka piersi po niepowodzeniu niesteroidowych IA - badanie III fazy (SoFEA) .

...

więcejFulwestrant+anastrozol vs fulwestrant lub eksemestan u chorych na raka piersi po niepowodzeniu niesteroidowych IA .