SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Strona główna

eBiuletyn PTOK 11/12

Data: 21 czerwca 2012

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

komisja, którą wyłoni Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej dokona wyboru nagrodzonych prac z zakresu rozpoznawania lub leczenia chorych na raka wątrobowo-komórkowego lub na raka nerkowo-komórkowego spośród ponad 300 streszczeń zakwalifikowanych do prezentacji ustnej lub w formie plakatu podczas III Kongresu Onkologii Polskiej (Wrocław, 10-13 października 2012).

...

więcejeBiuletyn PTOK 11/12 

We wtorkowym wydaniu dziennika ASCO Daily News organizatorzy Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej wymienili poniższe badania kliniczne:

- badanie EMILIA

http://abstract.asco.org/AbstView_114_98675.html;

...

więcejWtorkowe wydanie dziennika ASCO Daily News 

W poniedziałkowym dzienniku ASCO Daily News organizatorzy 48. Kongresu ASCO zwrócili uwagę na poniższe doniesienia:

- postęp w leczeniu chorych na zaawansowanego raka jajnika

http://abstract.asco.org/AbstView_114_94636.html,

http://abstract.asco.org/AbstView_114_97151.html;

...

więcejPoniedziałkowy dziennik ASCO Daily News 

W miniony wtorek zakończył się doroczny kongres Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. W kongresowym dzienniku ASCO Daily News organizatorzy zwracali uwagę na szczególnie ważne doniesienia prezentowane w poprzednich dniach obrad.

...

więcejKongres Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej 

eBiuletyn PTOK 10/12

Data: 11 czerwca 2012

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

trwa konkurs Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej na najlepszy doktorat, najlepszą publikację w czasopiśmie zagranicznym i najlepszą publikację w czasopiśmie krajowym w dziedzinie onkologii w 2011 roku.

...

więcejeBiuletyn PTOK 10/12  

Informacje z NICE

Data: 4 czerwca 2012

Wydano zalecenie stosowania preparatu abiraterone w leczeniu chorych na raka gruczołu krokowego;

...

więcejInformacje z NICE 

Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych przygotowała stanowiska w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania albo usunięcia z wykazu świadczeń gwarantujących świadczenia opieki zdrowotnej „Chemioterapia niestandardowa”.

...

więcejStanowisko Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania albo usunięcia z wykazu świadczeń gwarantujących świadczenia opieki zdrowotnej 

Komitet CHMP Europejskiej Agencji Medycznej zaleca :

- rejestrację preparatu aksytynib w leczeniu chorych dorosłych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego po niepowodzeniu uprzedniej terapii z zastosowaniem sunitynibu lub cytokin

...

więcejZalecenia Komitetu CHMP Europejskiej Agencji Medycznej  

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych informuje,że u chorych stosujących takrolimus w postaci maści stwierdzono przypadki nowotworów złośliwych, w tym także chłoniaków oraz raka skóry.

...

więcejUrząd Rejestracji Produktów Leczniczych informuje, że u chorych stosujących takrolimus w postaci maści stwierdzono przypadki nowotworów złośliwych