SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Strona główna

Praca prezentowana w Gdańsku podczas XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

...

więcejMutacja V600E genu BRAF jako czynnik prognostyczny i predykcyjny. 

17 czerwca 2013 roku odbędzie się konferencja realizowana w ramach projektu BASTION organizowana przez zespół dr hab. Krystiana Jażdżewskiego z Pracowni Medycyny Genomowej Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM, poświęcona najnowszym trendom w obszarze diagnostyki onkologicznej.

...

więcejKonferencja realizowana w ramach projektu BASTION . 

Wstępne wyniki dużego wieloośrodkowego badania metastazektomii płucnych u chorych na raka jelita grubego.

...

więcejPodczas konferencji EMCTO w Lugano przedstawiono wstępne wyniki dużego wieloośrodkowego badania. 

eBiuletyn PTOK 13/13.

Data: 21 maja 2013

Wśród abstraktów zakwalifikowanych na tegoroczny kongres ASCO znajduje się 56 prac przygotowanych między innymi przez polskich naukowców.

...

więcejeBiuletyn PTOK 13/13. 

Powtórna biopsja guza u chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca, u których doszło do progresji po leczeniu inhibitorami kinazy tyrozynowej EGFR może mieć wartość kliniczną.

...

więcejWartość kliniczna powtórnej biopsji guza. 

Nowe informacje z AOTM.

Data: 17 maja 2013

Rady Przejrzystości AOTM przygotowała stanowiska dotyczące podania octanu abirateronu oraz elektrochemioterapii.

...

więcejNowe informacje z AOTM. 

Nowe rejestracje FDA.

Data: 16 maja 2013

Amerykańska agencja FDA zarejestrowała preparat Xofigo firmy Bayer oraz nowe wskazanie dla preparatu Tarceva wraz z Cobas EGFR Mutation Test.

...

więcejNowe rejestracje FDA. 

Zastosowanie gefitynibu jest skuteczne w 1. linii leczenia ludzi rasy kaukaskiej, chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z potwierdzoną mutacją EGFR.

...

więcejZastosowanie gefitynibu jest skuteczne w 1. linii leczenia ludzi rasy kaukaskiej chorych na NDRP. 

Wyniki metaanalizy sugerują niewielką przewagę schematów opartych na pochodnych platyny.

...

więcejPodczas konferencji EMCTO w Lugano przedstawiono wyniki kolejnej metaanalizy. 

Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia dotyczącym leków refundowanych na dzień 1 maja 2013 r., produkt leczniczy Emend (aprepitant) został umieszczony w katalogu chemioterapii.

...

więcejProdukt leczniczy Emend został umieszczony w katalogu chemioterapii