SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Strona główna

Celem przeprowadzonego wieloośrodkowego badania II fazy była ocena skuteczności imatynibu w przerzutowych czerniakach błon śluzowych, dosiebnych części kończyn lub skóry przewlekle uszkodzonej przez słońce (CSD, chronic sun-damaged), które wykazywały amplifikację i/lub mutacje genu KIT.

...

więcejImatynib aktywny w czerniakach z obecnością mutacji KIT. 

Uaktualnione zalecenia ASCO.

Data: 21 października 2013

ASCO opublikowało uaktualnione zalecenia dotyczące leczenia przeciwwymiotnego .

...

więcejUaktualnione zalecenia ASCO. 

Opublikowano wyniki badania III fazy COMPARZ porównującego pazopanib z sunitynibem w pierwszej linii leczenia raka nerkowokomórkowego (RCC).

...

więcejSunitynib vs Pazopanib – wyniki badania COMPARZ. 

Infomacje z AOTM.

Data: 17 października 2013

Dnia 14 października odbyło się 30. posiedzenie Rady Przejrzystości .

...

więcejInfomacje z AOTM. 

Fulwestrant+anastrozol vs fulwestrant lub eksemestan u chorych na raka piersi po niepowodzeniu niesteroidowych IA - badanie III fazy (SoFEA) .

...

więcejFulwestrant+anastrozol vs fulwestrant lub eksemestan u chorych na raka piersi po niepowodzeniu niesteroidowych IA .  

Amant T et al. J Clin Oncol 2013;31:2532 . Rak piersi rozpoznany w trakcie ciąży – rokowanie porównywalne do ogólnej populacji chorych.

...

więcejRak piersi rozpoznany w trakcie ciąży – rokowanie porównywalne do ogólnej populacji chorych. 

Aplikacje mobilne zaleceń ESMO .

Data: 15 października 2013

Aplikacje mobilne zaleceń ESMO dla chorych na nowotwory .

...

więcejAplikacje mobilne zaleceń ESMO . 

Projekt nowych zaleceń NICE.

Data: 14 października 2013

NICE publikuje projekt zaleceń rekomendujących testy molekularne .

...

więcejProjekt nowych zaleceń NICE. 

23 prace, których pierwszymi autorami są naukowcy z Polski zostały zakwalifikowane na 15. Światowy Kongres Raka Płuca (WCLC).

...

więcejStreszczenia prac zakwalifikowanych na 15. Światowy Kongres Raka Płuca.