SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Strona główna

Nowy moduł eLearningu ESMO.

Data: 19 kwietnia 2013

Moduł eLearningu ESMO, poświęcony nowym terapiom w zaawansowanym raku gruczołu krokowego.

...

więcejNowy moduł eLearningu ESMO. 

AOTM zwraca się z prośbą do osób składających uwagi do upublicznionych analiz o dołączenie do nich Deklaracji Konfliktu Interesów .

...

więcejAOTM zwraca się z prośbą o dołączenie Deklaracji Konfliktu Interesów. 

Nagroda im. Hilarego Koprowskiego.

Data: 17 kwietnia 2013

Do 30 kwietnia br. można składać kandydatury do tegorocznej Nagrody im. Hilarego Koprowskiego.

...

więcejNagroda im. Hilarego Koprowskiego. 

Nowe konsultacje NICE.

Data: 16 kwietnia 2013

Konsultacje NICE projektu diagnostyki w raku płuca.

...

więcejNowe konsultacje NICE. 

Ministerstwo Zdrowia publikuje informację o trwającej rekrutacji na szkolenia organizowane w związku z realizacją projektu w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo – płciowego.

...

więcejMinisterstwo Zdrowia publikuje informację o trwającej rekrutacji na szkolenia. 

Wysokie spożycie soi u chińskich kobiet chorych na raka płuca może mieć związek z dłuzszym przeżyciem.

...

więcejWysokie spożycie soi u chińskich kobiet chorych na raka płuca . 

Dostępne są materiały video z tegorocznej St. Gallen International Breast Cancer Conference.

...

więcejMateriały z St. Gallen International Breast Cancer Conference. 

Szanowni Państwo,

Miło mi poinformować, że kolejny, XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej odbędzie się w dniach 29–31 sierpnia 2013 roku w Sopocie i że trwają już prace nad przygotowaniem, mamy nadzieję, atrakcyjnego programu naukowego. Planujemy, aby — poza sesjami dydaktycznymi i prezentacją doniesień naukowych — tym razem uwzględnić również co najmniej dwie sesje poświęcone przedstawieniu ciekawych, trudnych przypadków z Państwa praktyki klinicznej i ich omówieniu z udziałem ekspertów oraz uczestników.

Sądzimy, że taka formuła ułatwi wymianę doświadczeń lekarzy poszczególnych specjalności onkologicznych będących przedstawicielami różnych ośrodków, a przy tym okaże się wartościowa pod względem edukacyjnym, szczególnie dla tych Koleżanek i Kolegów, którzy odbywają szkolenie specjalizacyjne lub stosunkowo niedawno uzyskali specjalizację. Inicjatywa jest zgodna z zadaniami i celami Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, obejmującymi zarówno optymalizację postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, jak i integrację działalności naukowej i klinicznej tych specjalistów, których podstawowym zakresem zainteresowania są chorzy na nowotwory.

W imieniu Komitetu Naukowego zwracam się zatem z prośbą, aby — niezależnie od klasycznych doniesień naukowych — zgłaszali Państwo również propozycje interesujących przypadków klinicznych do prezentacji i do omówienia podczas Kongresu. Termin nadsyłania opisów przypadków upływa 31 marca 2013 roku, natomiast doniesień naukowych — 31 maja 2013 roku. Oba rodzaje prac należy zgłaszać do recenzji za pośrednictwem systemu rejestracyjnego dostępnego na stronie: www.kongres.ptok.pl, na której znajdują się wskazówki dotyczące zgłaszania przypadków.

Maciej Krzakowski

Przewodniczący Komitetu Naukowego

XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

...

więcejXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii  

Rada Przejrzystości AOTM uznała za zasadne finansowanie kolejnego świadczenia.

...

więcejRada Przejrzystości AOTM uznała za zasadne finansowanie kolejnego świadczenia.