SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Strona główna

Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej informuje o wynikach dużego, prospektywnego badania z randomizacją.

...

więcejZwiązek pomiędzy wieloletnią otyłością i niekorzystnym rokowaniem u chorych na raka trzustki.  

28 października odbyło się 32. posiedzenie Rady Przejrzystości Agencja Oceny Technologii Medycznych.

...

więcej32. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTM. 

Masters G.A. i wsp. (WCLC2013 - praca nr PL03.05) – “An intergroup randomized phase III comparison of standard-dose (60 Gy) versus high-dose (74 Gy) chemoradiotherapy (CRT) +/- cetuximab (cetux) for stage III non-small cell lung cancer (NSCLC): Results on cetux from RTOG 0617.”

...

więcejDodanie cetuksymabu do standardowej chemioradioterapii nie wpłynęło na wydłużenie czasu przeżycia całkowitego chorych w stopniu III na niedrobnokomórkowego raka płuca. 

Wyniki badania, w którym dodano nab-paklitaksel do gemcytabiny w leczeniu chorych na raka trzustki.

...

więcejDodanie nab-paklitakselu do gemcytabiny wydłużyło czas przeżycia chorych na raka trzustki. 

Nowe wydawnictwa ESMO.

Data: 29 października 2013

Wydawnictwa ESMO, dostępne w internecie.

...

więcejNowe wydawnictwa ESMO. 

31. posiedzenie Rady Przejrzystości.

Data: 28 października 2013

21 października odbyło się 31. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTM.

...

więcej31. posiedzenie Rady Przejrzystości.  

40-lecie działalności IASLC.

Data: 27 października 2013

40-lecie działalności International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) obchodzone podczas konferencji WCLC .

...

więcej40-lecie działalności IASLC. 

Informacje z NICE.

Data: 25 października 2013

NICE informuje o nowych projektach zaleceń.

...

więcejInformacje z NICE. 

Roberts H. i wsp. „Screening High-Risk Populations for Lung Cancer: Guideline Recommendations.“

...

więcejKorzyści z przeprowadzania badań skriningowych w raku płuca. 

W badaniu II fazy obejmującym 31 chorych na zaawansowanego RCC oceniano skuteczność i bezpieczeństwo leczenia sunitynibem w zmodyfikowanym dawkowaniu 2 tygodnie terapii / tydzień przerwy (schemat 2/1).

...

więcejModyfikacja schematu stosowania sunitynibu w RCC – 2/1 tyg. zamiast 4/2 tyg. – niska toksyczność przy zachowanej skuteczności.