SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Strona główna

Zielone ASCO nr 2.

Data: 4 czerwca 2013

Zamieszczamy prezentacje wybrane przez ekspertów naszego Towarzystwa w drugim dniu Kongresu ASCO 2013.

...

więcejZielone ASCO nr 2. 

Zielone ASCO nr 1.

Data: 3 czerwca 2013

Przedstawiamy tytuły prezentacji, mających miejsce pierwszego dnia Kongresu ASCO 2013, które eksperci naszego Towarzystwa uznali za szczególnie interesujące .

...

więcejZielone ASCO nr 1. 

Nowe wytyczne NICE.

Data: 29 maja 2013

NICE nie zaleca stosowania preparatu bewacyzumab u chorych na zaawansowanego raka jajnika.

...

więcejNowe wytyczne NICE. 

Stanowisko AOTM.

Data: 28 maja 2013

Rada Przejrzystości AOTM przygotowała stanowisko w sprawie objęcia refundacją leku Zytiga (octan abirateronu), w ramach programu lekowego.

...

więcejStanowisko AOTM. 

U chorych przyjmujących bewacyzumab (Avastin firmy Roche) w ramach badań klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu do obrotu, zgłaszano przypadki martwiczego zapalenia powięzi, niektóre zakończone zgonem.

...

więcejKomunikat bezpieczeństwa dla produktu leczniczego bewacyzumab. 

Praca prezentowana w Gdańsku podczas XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

...

więcejMutacja V600E genu BRAF jako czynnik prognostyczny i predykcyjny. 

17 czerwca 2013 roku odbędzie się konferencja realizowana w ramach projektu BASTION organizowana przez zespół dr hab. Krystiana Jażdżewskiego z Pracowni Medycyny Genomowej Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM, poświęcona najnowszym trendom w obszarze diagnostyki onkologicznej.

...

więcejKonferencja realizowana w ramach projektu BASTION . 

Wstępne wyniki dużego wieloośrodkowego badania metastazektomii płucnych u chorych na raka jelita grubego.

...

więcejPodczas konferencji EMCTO w Lugano przedstawiono wstępne wyniki dużego wieloośrodkowego badania. 

eBiuletyn PTOK 13/13.

Data: 21 maja 2013

Wśród abstraktów zakwalifikowanych na tegoroczny kongres ASCO znajduje się 56 prac przygotowanych między innymi przez polskich naukowców.

...

więcejeBiuletyn PTOK 13/13.