SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Strona główna

Nowe rejestracje EMA.

Data: 3 lipca 2019

Informacje Europejskiej Agencji Leków.

...

więcejNowe rejestracje EMA. 

Informacje ESMO.

Data: 2 lipca 2019

Informacje Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

...

więcejInformacje ESMO. 

Komunikaty bezpieczeństwa Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie preparatów febuksostat i tocilizumab.

...

więcejKomunikaty bezpieczeństwa Prezesa URPLWMiPB. 

Informacje ESMO.

Data: 28 czerwca 2019

Informacje Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

...

więcejInformacje ESMO. 

Nowe rejestracje EMA.

Data: 27 czerwca 2019

Informacje Europejskiej Agencji Leków.

...

więcejNowe rejestracje EMA. 

Z Kongresu ASCO.

Data: 26 czerwca 2019

Informacje Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

...

więcejZ Kongresu ASCO. 

W dniu 24 czerwca odbyło się 24/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

...

więcej24. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT. 

Komunikaty Prezesa URPLWMiPB.

Data: 24 czerwca 2019

Informacje Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na temat daratumumabu i preparatów, zawierających fenspiryd.

...

więcejKomunikaty Prezesa URPLWMiPB. 

Nowe rejestracje FDA.

Data: 21 czerwca 2019

Informacje Amerykańskiej Agencji ds. Leków i Żywności.

...

więcejNowe rejestracje FDA.