SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Strona główna

Informacja z AOTM.

Data: 25 czerwca 2013

10 czerwca odbyło się 16. posiedzenie Rady Przejrzystości.

...

więcejInformacja z AOTM. 

Informacja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie ograniczenia stosowania produktów leczniczych zawierających flupirtynę lub niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) diklofenak.

...

więcejInformacja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

Zdaniem ASCO prace zakwalifikowane do plenarnej sesji tegorocznego kongresu mają istotną wartość.

...

więcejASCO wysoko ocenia prace zakwalifikowane do sesji plenarnej. 

eBiuletyn PTOK 15/13.

Data: 20 czerwca 2013

Zgłoszenia do Konkursu 2013 doktoratów i publikacji (“Publikacje”), które
miały miejsce w 2012 roku, należy dokonywać pocztą w nieprzekraczalnym
terminie 30 czerwca 2013 roku .

...

więcejeBiuletyn PTOK 15/13. 

Najistotniejsze zdaniem ASCO doniesienia podczastegorocznego kongresu - informacja prasowa.

...

więcejNajistotniejsze doniesienia podczas kongresu, zdaniem ASCO. 

W dniu 27 czerwca, w przeddzień XII Spotkania Po ASCO, odbędzie się w Gdańsku w godzinach 16.00-19.20 drugie robocze spotkanie poświęcone wypracowaniu strategii dla polskiej onkologii.

...

więcej Drugie robocze spotkanie poświęcone wypracowaniu strategii dla polskiej onkologii.  

Termin wczesnej rejestracji oraz nadsyłania abstraktów konferencji naukowej „Wyzwania w onkologii – od profilaktyki do leczenia”, która odbędzie się w dniach 14-16.11.2013, w Poznaniu.mija 30.06.13r.

...

więcej60-lecie Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz VI Konferencji Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej. 

Informacje z FDA.

Data: 14 czerwca 2013

FDA Rozszerza wskazania dla preparatu denosumab.

...

więcejInformacje z FDA. 

eBiuletyn PTOK 14/13.

Data: 13 czerwca 2013

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej PTOK.

...

więcejeBiuletyn PTOK 14/13. 

Raport Dokonań ASCO.

Data: 12 czerwca 2013

ASCO opublikowało Raport Dokonań .

...

więcejRaport Dokonań ASCO.