SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Strona główna

5 sierpnia odbyło się 22. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTM.

...

więcej22. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTM. 

Opinia Komitetu ds. Produktów Medycznych Stosowanych u Ludzi (CHMP) EMA na temat preparatu wismodegib.

...

więcejStanowisko komitetu CHMP Europejskiej Agencji Medycznej. 

Komunikaty Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na temat preparatu diklofenak i metoklopramid.

...

więcejKomunikaty Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych . 

eBiuletyn PTOK 17/13.

Data: 2 sierpnia 2013

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej odbędzie się w piątek 30 sierpnia 2013 roku o godzinie 18.30 w centrum konferencyjnym hotelu Sheraton w Sopocie.

...

więcejeBiuletyn PTOK 17/13. 

Składki PTOK.

Data: 2 sierpnia 2013

Składki zapłacone do 15 lipca 2013 uprawniają do losowania udziału w przyszłorocznym Kongresie ASCO.

...

więcejSkładki PTOK. 

Podczas ostatniego posiedzenia Rada Przejrzystości zajęła stanowisko w sprawie :

- finansowania ze środków publicznych leku Halaven (erybulina) we wskazaniu „Leczenie miejscowo zaawansowanego i przerzutowego raka piersi",

- zakwalifikowania świadczenia opieki leczenie raka stercza brachyterapią o niskiej mocy dawki (LDR) jako świadczenia gwarantowanego na okres 2 lat, pod warunkiem, że koszty realizacji tego świadczenia nie przekroczą łącznych kosztów teleradioterapii.

...

więcej21. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTM. 

CHMP - komitet EMA rekomenduje rejestracje preparatu afatynib i biopochodnego preparatu filgrastim.

...

więcejInformacje o nowych rejestracjach EMA. 

Publikacja ASCO.

Data: 29 lipca 2013

ASCO publikuje zaktualizowane zalecenia farmakologicznej prewencji wśród kobiet przed i po menopauzie .

...

więcejPublikacja ASCO. 

NICE zaprasza do publicznych konsultacji nowych zaleceń.

...

więcejPubliczne konsultacje nowych zaleceń NICE.