SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Strona główna

Nowe rejestracje FDA.

Data: 7 czerwca 2013

Dwa nowe preparaty zostały zarejestrowane do leczenia chorych na zaawansowanego, przerzutowego lub nieoperacyjnego czerniaka.

...

więcejNowe rejestracje FDA. 

Zielone ASCO nr 4.

Data: 6 czerwca 2013

Prace wybrane z przedstawianych w czwartym dniu kongresu ASCO - 2013.

...

więcejZielone ASCO nr 4. 

Zielone ASCO nr 3.

Data: 5 czerwca 2013

Wybrane prezentacje, mające miejsce trzeciego dnia Kongresu ASCO 2013.

...

więcejZielone ASCO nr 3. 

Zielone ASCO nr 2.

Data: 4 czerwca 2013

Zamieszczamy prezentacje wybrane przez ekspertów naszego Towarzystwa w drugim dniu Kongresu ASCO 2013.

...

więcejZielone ASCO nr 2. 

Zielone ASCO nr 1.

Data: 3 czerwca 2013

Przedstawiamy tytuły prezentacji, mających miejsce pierwszego dnia Kongresu ASCO 2013, które eksperci naszego Towarzystwa uznali za szczególnie interesujące .

...

więcejZielone ASCO nr 1. 

Nowe wytyczne NICE.

Data: 29 maja 2013

NICE nie zaleca stosowania preparatu bewacyzumab u chorych na zaawansowanego raka jajnika.

...

więcejNowe wytyczne NICE. 

Stanowisko AOTM.

Data: 28 maja 2013

Rada Przejrzystości AOTM przygotowała stanowisko w sprawie objęcia refundacją leku Zytiga (octan abirateronu), w ramach programu lekowego.

...

więcejStanowisko AOTM. 

U chorych przyjmujących bewacyzumab (Avastin firmy Roche) w ramach badań klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu do obrotu, zgłaszano przypadki martwiczego zapalenia powięzi, niektóre zakończone zgonem.

...

więcejKomunikat bezpieczeństwa dla produktu leczniczego bewacyzumab. 

Praca prezentowana w Gdańsku podczas XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

...

więcejMutacja V600E genu BRAF jako czynnik prognostyczny i predykcyjny.