SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Strona główna

Nowa rejestracja FDA.

Data: 30 września 2020

Informacje Amerykańskiej Agencji ds. Leków i Żywności.

...

więcejNowa rejestracja FDA. 

Informacje Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

...

więcej 5. międzynarodowy konsensus ESO-ESMO. 

Nowe rejestracje EMA.

Data: 28 września 2020

Informacje Europejskiej Agencji Leków.

...

więcejNowe rejestracje EMA. 

W dniu 21 września 2020 r. odbyło się 38. posiedzenie Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

...

więcej38. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT. 

Informacje ESMO.

Data: 24 września 2020

Informacje Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

...

więcejInformacje ESMO. 

Informacja ESTRO o badaniu OligoCare.

Data: 23 września 2020

Badanie OligoCare, a platforma E²-RADIatE.

...

więcejInformacja ESTRO o badaniu OligoCare. 

Informacja Prezesa URPLWMiPB.

Data: 22 września 2020

Informacja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie przeprowadzenia analizy ryzyka wystąpienia zanieczyszczeń nitrozoaminami.

...

więcejInformacja Prezesa URPLWMiPB. 

Nowe zalecenia NICE.

Data: 21 września 2020

Informacje Narodowego Instytutu Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii.

...

więcejNowe zalecenia NICE. 

Informacje ESMO.

Data: 18 września 2020

Informacje Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

...

więcejInformacje ESMO. 

Ważne informacje FDA.

Data: 17 września 2020

Informacje Amerykańskiej Agencji ds. Leków i Żywności o badaniu IMpassion 131 i analiza raportów związanych z implantami piersi.

...

więcejWażne informacje FDA.