SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Zarząd Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Prezes

Prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki

Redaktor naczelny OwPK
Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

Wiceprezes

Prof. dr hab. n.med. Andrzej Kawecki

Sekretarz

Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski

Skarbnik

Dr n. med. Maryna Rubach

Przewodniczący Oddziału Śląskiego

Dr n. med. Wiesław Bal

Członkowie

Dr n. med. Aleksandra Łacko

Prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca

Dr Elżbieta Wojciechowska-Lampka

Członkowie

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski

Prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski

Sąd koleżeński

Przewodniczący

Dr n. med. Janusz Meder

Członkowie

Dr n. med. Barbara Radecka

Dr hab. n. med. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz

Dr n. med. Kazimierz Drosik

Dr Piotr Jaśkiewicz