SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Zarząd Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Prezes

Prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki

Redaktor naczelny OwPK
Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

Wiceprezes

Prof. dr hab. n.med. Andrzej Kawecki

Sekretarz

Dr n. med. Barbara Radecka

Skarbnik

Dr n. med. Maryna Rubach

Przewodniczący Oddziału Śląskiego

Dr n. med. Wiesław Bal

Członkowie

Dr n. med. Michał Jarząb

Dr n. med. Piotr Tomczak

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca

Dr Elżbieta Wojciechowska-Lampka

Członkowie

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski

Dr n. med. Radosław Mądry

Sąd koleżeński

Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski

Członkowie

Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski

Dr n. med. Magdalena Krakowska

Dr n. med. Adam Płużański

Dr n. med. Kazimierz Drosik