SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Zarząd Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Prezes

Prof. dr hab. n.med. Piotr Wysocki

Redaktor naczelny OwPK
Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

Wiceprezes

Prof. dr hab. n.med. Andrzej Kawecki

Sekretarz

Prof. dr hab. n.med. Jan Walewski

Skarbnik

Dr med. Maryna Rubach

Przewodnicząca Oddziału Śląskiego

Dr hab. n. med. Elżbieta Nowara

Członkowie

Dr med. Aleksandra Łacko

Prof. dr hab. med. Rafał Dziadziuszko

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca

Dr Elżbieta Wojciechowska-Lampka

Członkowie

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski

Dr hab. n. med. Piotr Potemski, prof. UM

Sąd koleżeński

Przewodniczący

Dr med. Janusz Meder

Członkowie

Dr med. Barbara Radecka

Dr hab. med. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz

Dr med. Kazimierz Drosik

Dr Piotr Jaśkiewicz