SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Konferencje krajowe

Cykl konferencji RAK PIERSI 2019 Aktualne Wytyczne Diagnostyczno-Terapeutyczne PTOK

Data rozpoczęcia: 04 kwietnia 2019 | Data zakończenia: 22 maja 2019 | Miejsce: Polska

X Jubileuszowa Konferencja Edukacyjna Czasopisma Hematologia. Aktualne wytyczne diagnostyczno-lecznicze

Data rozpoczęcia: 24 maja 2019 | Data zakończenia: 25 maja 2019 | Miejsce: Polska

XII Konferencja Czasopisma "Palliative Medicine in Practice"

Data rozpoczęcia: 07 czerwca 2019 | Data zakończenia: 08 czerwca 2019 | Miejsce: Polska

IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej

Data rozpoczęcia: 18 października 2019 | Data zakończenia: 19 października 2019 | Miejsce: Polska