SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Konferencje krajowe

IV Konferencja Immunoterapia Nowotworów

Data rozpoczęcia: 01 lutego 2018 | Data zakończenia: 02 lutego 2018 | Miejsce: Polska

Nowości i kontrowersje w leczeniu nowotworów układu pokarmowego. Po GI

Data rozpoczęcia: 16 lutego 2018 | Data zakończenia: 16 lutego 2018 | Miejsce: Polska

Postępy Onkologii. Konferencja interaktywna

Data rozpoczęcia: 12 stycznia 2018 | Data zakończenia: 17 lutego 2018 | Miejsce: Polska

III Konferencja Ginekologia Onkologiczna

Data rozpoczęcia: 02 marca 2018 | Data zakończenia: 03 marca 2018 | Miejsce: Polska

XIII Konferencja Edukacyjna Czasopisma „Onkologia w Praktyce Klinicznej”

Data rozpoczęcia: 09 marca 2018 | Data zakończenia: 10 marca 2018 | Miejsce: Polska

VI Konferencja Naukowa Czasopisma „Nowotwory. Journal of Oncology”. Debaty onkologiczne

Data rozpoczęcia: 06 kwietnia 2018 | Data zakończenia: 07 kwietnia 2018 | Miejsce: Polska

XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, XXXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowej PTChO

Data rozpoczęcia: 17 maja 2018 | Data zakończenia: 19 maja 2018 | Miejsce: Polska

IX Konferencja Edukacyjna Czasopisma "Hematologia". Aktualne wytyczne diagnostyczno-lecznicze

Data rozpoczęcia: 25 maja 2018 | Data zakończenia: 27 maja 2018 | Miejsce: Polska

XI Konferencja Czasopisma "Medycyna Paliatywna w Praktyce"

Data rozpoczęcia: 08 czerwca 2018 | Data zakończenia: 09 czerwca 2018 | Miejsce: Polska

Nowości w onkologicznym leczeniu wspomagającym. Po MASCC

Data rozpoczęcia: 07 września 2018 | Data zakończenia: 07 września 2018 | Miejsce: Polska