SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Wywiady

Zapewniam: onkologia jest dla mnie priorytetem

O systematycznie rosnących nakładach na onkologię, konieczności przeszacowania dotychczasowych założeń Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych (NPZCN), nowym pakiecie ustaw zdrowotnych, a także potrzebie lekarskiej wrażliwości i szacunku dla pacjenta z Minister Zdrowia Ewą Kopacz rozmawia Małgorzata Stępień.

Bez rozwoju nauki nie ma przyszłości dla onkologii

Z prof. Januszem A. Siedleckim, kierownikiem Zakładu Biologii Molekularnej, a także pełnomocnikiem dyrektora ds. naukowych, Przewodniczącym Rady Naukowej oraz kierownikiem Studium Doktoranckiego warszawskiego Centrum Onkologii rozmawia Małgorzata Stępień.

Tego nauczył mnie prof. Koszarowski: onkologia nie jest nauką o nowotworach, ale o leczeniu ludzi chorych na nowotwory

O holistycznym podejściu do pacjenta, wieloletnich staraniach stworzenia Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych i znanych akcjach społecznych z dr. med. Januszem Mederem, kierownikiem Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego w warszawskim Centrum Onkologii, prezesem Polskiej Unii Onkologii i wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej rozmawia Małgorzata Stępień.

Wolę profesjonalistów

O często gorzkiej rzeczywistości, potrzebie stworzenia spójnego programu oraz sukcesach i wyzwaniach stojących przed medycyną paliatywną z dr. med. Jerzym Jaroszem, twórcą i kierownikiem Zakładu Medycyny Paliatywnej Centrum Onkologii w Warszawie, Konsultantem Wojewódzkim z Mazowsza ds. Medycyny Paliatywnej, rozmawia Małgorzata Stępień.

Współczesna patomorfologia: GSP onkologii klinicznej, czyli od ręki do umysłu chirurga

O roli patomorfologa we współczesnej onkologii, interdyscyplinarnej wiedzy i brakach kadrowych, a także małych płacach i dużej satysfakcji z wykonywanego zawodu - z prof. Włodzimierzem Olszewskim rozmawia Małgorzata Stępień.

W onkologii najważniejszy jest człowiek

O problemach polskiej onkologii, szkoleniu lekarzy, etyce i roli mediów w kształtowaniu świadomości społecznej z prof. dr. hab. med. Markiem Pawlickim, redaktorem naczelnym „Onkologii w Praktyce Klinicznej", rozmawia Małgorzata Stępień.

Polska onkologia wymaga zmian systemowych i szkoleniowych

Z prof. dr. hab. med. Maciejem Krzakowskim, prezesem Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, krajowym konsultantem w dziedzinie onkologii klinicznej, rozmawia Małgorzata Stępień.