SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Działalność wydawnicza

CZASOPISMA PTOK

Redaktorzy zreorganizowanego właśnie portalu internetowego Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, wydającego także nasz dwumiesięcznik "Onkologia w Praktyce Klinicznej" poprosili mnie o napisanie specjalnego edytorialu. Ma on rekomendować i zachęcać do czytania czasopismo, którego mam zaszczyt i przyjemność być redaktorem naczelnym.
Więcej »

"Onkologia w Praktyce Klinicznej" jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Redaktorem Naczelnym jest prof. Marek Pawlicki, a Radzie Naukowej pisma, w której składzie znajduje się wielu ekspertów z dziedziny onkologii, hematologii i dziedzin pokrewnych, przewodzi prof. Maciej Krzakowski.

Czasopismo jest dwumiesięcznikiem o charakterze edukacyjnym, skierowanym do specjalistów onkologii klinicznej oraz radioterapii i hematologii oraz lekarzy specjalizujących się w tych dziedzinach. W każdym numerze publikowane są prace poglądowe, przeglądowe, opisy przypadków, informacje o zjazdach i kongresach oraz listy do redakcji.

Pismo od 2005 roku jest indeksowane w CAS, Index Copernicus (4,62) oraz Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego 2007 (6 pkt.).

Historia czasopisma PTOK

Czasopismo Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej rodziło się w prawdziwych bólach, a jego skład redakcyjny oraz termin wydania wielokrotnie przekładano. Ewoluowała także sama koncepcja periodyku. Musiało minąć aż dziewięć lat, by się zmaterializował. Początkowo miał nosić nazwę "Polish Journal of Clinical Oncology", potem "Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej", by w końcu ukazać się pod nazwą "Onkologia w Praktyce Klinicznej".

KSIĄŻKI PTOK

Leczenie bólu
Wordliczek J., Dobrogowski J.
PZWL, 2007

Onkologia kliniczna tom I i II - wydanie II rozszerzone
Krzakowski M. (red.)
Borgis, 2006

Rak okrężnicy - diagnostyka, leczenie, kontrowersje
Pawlicki M.
Alfa Medica Press, 2006

Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych, część II
Krzakowski M., Herman K., Jassem J., Jędrzejczak W., Kowalczyk J.R., Podolak-Dawidziak M.
Via Medica, 2009

Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 Tom I
pod redakcją: Krzakowski M., Warzocha K. i wsp.
Via Medica, 2013