SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Jakie jest ryzyko rodzinnego obciążenia nowotworem?

Są rodziny, w których choroba nowotworowa występuje częściej niż w innych. Z badań genetycznych wynika, że istnieją geny odpowiedzialne za kontrolę mechanizmów dzielenia się komórek. Mutacje w tych genach zwiększają predyspozycję do rozwoju nowotworu. Niestety mogą one być dziedziczone i przekazywane potomstwu. Najbardziej znane są mutacje w genach BRCA1 i BRCA2. Kobiety będące nosicielkami tych mutacji mają zwiększone ryzyko zachorowania na raka piersi (nawet do 80%) i raka jajnika (40%).
Wystąpienie mutacji w tych genach predysponuje także do rozwoju nowotworu prostaty, okrężnicy, krtani i trzustki. Stwierdzenie mutacji nie jest jednoznaczne z rozpoznaniem choroby nowotworowej. Kwalifikuje ono nosiciela do grupy osób o silnej predyspozycji zachorowania na nowotwór. Osoby takie powinny być objęte dokładną kontrolą onkologiczną w celu jak najszybszego wykrycia ewentualnego nowotworu we wczesnym, całkowicie wyleczalnym stadium.