SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

European Society for Medical Oncology – ESMO i Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej – PTOK zawarły porozumienie.

Szanowni Państwo,

European Society for Medical Oncology – ESMO i Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej – PTOK zawarły porozumienie dzięki, któremu od 1 marca 2016 roku:

- aktywni (opłacone bieżące skłądki) członkowie PTOK moga korzystać z przyśpieszonego procesu przyznania członkostwa w ESMO, w którym nie będzie wymagana opinia członków wprowadzających;

- członkowie PTOK wstępujący do ESMO będą mogli korzystać ze wszystkich praw i obowiązków członka ESMO (dostęp do zasobów ‘Oncology PRO‘, czasopism itp);

- obniżona, roczna składka członkowska w ESMO dla aktywnych członków PTOK wynosi 130,-Euro w latach 2016 i 2017.

PTOK pierwszego dnia każdego miesiąca będzie przekazywał ESMO aktualną listę osób, mających opłacone składki.

http://www.esmo.org/Membership/ESMO-in-Your-Country/National-Societies/ESMO-PTOK

https://ptok.pl/czlonkostwo

http://www.esmo.org/Membership/ESMO-in-Your-Country/National-Representatives/Renata-Zaucha-Poland

Zarząd PTOK