Opublikowany: 15/11/2022

45. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT.

AOTMIT.png

W dniu 14 listopada 2022 r. odbyło się 45/22 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie:

  • opinii w sprawach utworzenia scalonych programów lekowych:

- „Leczenie chorych na klasycznego chłoniaka Hodgkina (ICD-10: C81)”,

- „Leczenie chorych na chłoniaki T-komórkowe (ICD-10: C84)”,

- „Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe (ICD-10: C82, C83, C85)”;

 

  • stanowiska w sprawie oceny leków: Cabazitaxel Ever Pharma (cabazitaxelum) w ramach programu lekowego B.56. „Leczenie chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)”.

https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/najnowsze/posiedzenie-rady-przejrzystosci-45-2022-w-dniu-14-11-2022-r/