Opublikowany: 09/11/2022

Zalecenia NICE.

NICE- logo-short3.png

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE opublikował zalecenia stosowania preparatu:

  • pembrolizumab w leczeniu adiuwantowym chorych na:

- raka nerkowokomórkowego,

https://www.nice.org.uk/guidance/ta830

 

- resekcyjnego czerniaka w stopniu 2B lub 2C;

https://www.nice.org.uk/guidance/ta837

 

  •  palbocyklib w połaczeniu z fulwestrantem u chorych na HR-dodatniego, HER2-ujemnego zaawansowanego raka piersi po terapii endokrynnej.

https://www.nice.org.uk/guidance/ta836